"Ceea ce nu imbratisezi nu poti vindeca"
Sfantul Grigorie Teologul

joi, 27 octombrie 2011

Armistitiul prin care Romania a capitulat in fata URSS, RU si SUA la 12 sept 1944

Regele Mihai si Maresalul Antonescu prinsi in malaxorul istoriei

CONVENTIE DE ARMISTITIU
din 12 09 1944
intre guvernul roman, pe de o parte, si guvernele Uniunii Sovietice, Regatul Unit si Statele Unite ale Americii, pe de alta parte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: ARHIVELE DIPLOMATICE ROMANESTI

Guvernul si Inaltul Comandament al Romaniei, recunoscind faptul infringerii Romaniei, in razboiul impotriva Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, Regatul Unit si Statele Unite ale Americii si celorlalte Natiuni Unite, accepta conditiunile armistitiului prezentate de catre Guvernele susmentionatelor trei Puteri Aliate, lucrind in interesele tuturor Natiunilor Unite.

Pe baza celor de mai sus, reprezentantii Guvernului si Inaltului Comandament Roman, Ministru de Stat si Ministru de Justitie L. Patrascanu, Ministru Subsecretar de Stat al Afacerilor Interne, Adjutant al Majestatii Sale Regelui Romaniei, General D. Damaceanu, Princepele Stirbey si d-l G. Popp, avind depline puteri, pe de o parte, – si reprezentantul Inaltului Comandament Aliat (Sovietic), Maresal al Uniunii Sovietice R. I. Malinovski, deplin imputernicit pentru aceasta de catre Guvernele Uniunii Sovietice, Regatul Unit si Statelor Unite ale Americii, lucrind in interesul tuturor Natiunilor Unite, pe de alta parte, au semnat urmatoarele conditiuni:

1. Cu incepere de la 24 August 1944, ora 4 a.m., Romania a incetat cu totul operatiunile militare impotriva Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, pe toate teatrele de razboi, a iesit din razboiul impotriva Natiunilor Unite, a rupt relatiunile cu Germania si satelitii sai, a intrat in razboi si va duce razboiul alaturi de Puterile Aliate impotriva Germaniei si Ungariei, cu scopul de a restaura independenta si suveranitatea Romaniei, pentru care scop va pune la dispozitie nu mai putin de 12 divizii de infanterie, impreuna cu serviciile tehnice auxiliare.
Operatiunile militare din partea fortelor armate romane, cuprinzind fortele navale si aeriene, impotriva Germaniei si Ungariei, vor fi purtate sub conducerea generala a Inaltului Comandament Aliat (Sovietic).

2. Guvernul si Inaltul Comandament al Romaniei se obliga sa ia masurile pentru dezarmarea si internarea fortelor armate ale Germaniei si Ungariei, aflate pe teritoriul Romaniei, ca si pentru internarea cetatenilor celor doua State mentionate, care isi au resedinta acolo.

3. Guvernul si Inaltul Comandament al Romaniei vor asigura fortelor sovietice, si ale celorlalti Aliati, inlesniri pentru libera lor miscare pe teritoriul Romaniei, in orice directie, daca este cerut de catre situatia militara, Guvernul si Inaltul Comandament al Romaniei acordind orice concurs posibil pentru o astfel de miscare, prin mijloacele lor proprii de comunicatie si pe cheltuiala lor, pe pamint, pe apa si in aer .

4. Se restabileste frontiera de stat intre Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice si Romania, stabilita prin acordul sovieto-roman, din 28 iunie 1940.

5. Guvernul Roman si Inaltul Comandament al Romaniei vor preda imediat Inaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru inapoierea in tara lor, pe toti prizonierii de razboi sovietici si aliati, aflati in miinile lor, precum si pe toti cetatenii internati si pe cei adusi cu sila in Romania.
Din momentul semnarii conditiunilor de armistitiu (pace) si pina la repatriere, Guvernul si Inaltul Comandament Roman se obliga sa asigure, pe socoteala sa, tuturor prizonierilor de razboi, sovietici si aliati, precum si cetatenilor internati sau adusi cu sila, persoanelor stramutate si refugiatilor, hrana potrivita, imbracaminte si asistenta medicala, conform cu cerintele sanitare, cum si mijloacele de transport pentru reintoarcerea acestor persoane in tara lor proprie.

6. Guvernul Roman va elibera imediat, fara distinctie de cetatenie sau nationalitate, pe toate persoanele arestate din cauza activitatii lor in favoarea Natiunilor Unite, sau pentru simpatiile lor pentru cauza Natiunilor Unite, sau din cauza originei lor rasiale, si va desfiinta orice legislatie discriminatorie si restrictiunile impuse din aceasta cauza.

7. Guvernul si Inaltul Comandament Roman se obliga sa remita ca trofee in miinile Inaltului Comandament Aliat (Sovietic) orice material de razboi al Germaniei si al satelitilor ei, aflat pe teritoriul roman, inclusiv vasele flotei germane si ale satelitilor ei, aflate in apele romanesti.

8. Guvernul si Inaltul Comandament Roman se obliga sa nu permita exportul sau exproprierea a oricarei forme de propritate (inclusiv obiecte de valoare si bani) apartinand Germaniei, Ungariei sau nationalitatilor lor, sau persoanelor cu resedinta in teritoriile lor, sau in teritoriile ocupate de ele, – fara autorizatia Inaltului Comandament Aliat (Sovietic). Guvernul si Inaltul Comandament Roman vor pastra aceste bunuri in conditiile ce urmeaza a se stabili de Inaltul Comandament Aliat (Sovietic).

9. Guvernul si Inaltul Comandament Roman se obliga sa remita Inaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru folosinta acestuia, pe intreaga perioada de razboi, impotriva Germaniei si Ungariei, si in interesul general al Aliatilor, toate vasele care apartin sau au apartinut Natiunilor Unite aflate in porturile romanesti, indiferent la dispozitia cui s-ar afla; ulterior aceste vase urmeaza sa fie restituite proprietarilor lor.
Guvernul Roman poarta intreaga raspundere materiala pentru orice stricaciune sau distrugere a bunurilor susmentionate, pina in momentul predarii lor Inaltului Comandament Aliat (Sovietic).

10. Guvernul Roman trebuie sa faca, in mod regulat, in moneda romaneasca, platile cerute de catre Inaltul Comandament Aliat (Sovietic), pentru indeplinirea functiilor sale, si in caz de necesitate va asigura folosinta, pe teritoriul romanesc, a intreprinderilor industriale si de transport a mijloacelor de comunicatie, statiunilor generatoare de energie, intreprinderilor si instalatiilor de utilitate publica, depozitelor de combustibili, petrol, alimente si alte materiale sau servicii, in acord cu instructiunile date de catre Inaltul Comandament Aliat (Sovietic).
Vasele de comert romanesti, care se gasesc atit in apele romanesti, cit si in cele straine, vor fi supuse controlului operativ al Inaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru folosirea lor, in interesul general al aliatilor.

11. Pierderile pricinuite Uniunii Sovietice prin operatiunile militare si prin ocuparea de catre Romania a teritoriului sovietic vor fi despagubite de catre Romania fata de Uniunea Sovietica, insa, luind in considerare ca Romania nu numai ca s-a retras din razboi, dar a si declarat razboi si in fapt duce razboi contra Germaniei si Ungariei, Partile sunt de acord ca compensatiile pentru pierderile mentionate sa nu fie platite in intregime de Romania, ci numai in parte, si anume in suma de 300 milioane dolari ai Statelor Unite, platibili in curs de 6 ani, in marfuri (produse petrolifere, cereale, materiale lemnoase, vase maritime si fluviale, diverse masini etc.)
Romania va plati despagubiri pentru pierderile pricinuite in Romania proprietatilor celorlalte State Aliate si nationalitatilor lor, pe timpul razboiului, despagubiri a caror suma va fi fixata la o data ulterioara.

12. Guvernul roman se obliga ca in termenele indicate de catre Inaltul Comandament Aliat (Sovietic) sa restituie Uniunii Sovietice, in desavarsita buna stare, toate valorile materiale luate de pe teritoriile ei, in timpul razboiului, apartinand Statului, organizatiilor publice si cooperative, intreprinderilor, institutiilor sau cetatenilor particulari, precum si utilajul fabricilor si uzinelor, locomotive, vagoane de cai ferate, tractoare, autovehicule, monumente istorice, valori de muzeu si orice alte bunuri.

13. Guvernul Roman se obliga sa restabileasca toate drepturile legale si interesele Natiunilor Unite si ale nationalilor lor, pe teritoriul roman, asa cum existau inainte de razboi, si sa le restituie proprietatea in desavarsita buna stare.

14. Guvernul si Inaltul Comandament Roman se obliga sa colaboreze cu Inaltul Comandament Aliat (Sovietic), la arestarea si judecarea persoanelor acuzate de crime de razboi.

15. Guvernul Roman se obliga sa dizolve imediat toate organizatiile pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul romanesc, atit cele politice, militare sau paramilitare, cit si orice alte organizatii care duc propaganda ostila Natiunilor Unite si in special Uniunii Sovietice, nepermitand in viitor existenta unor organizatii de acest fel.

16. Tiparirea, importul si raspindirea in Romania a publicatiilor periodice si neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru si a filmelor, functionarea statiunilor de T.F.F., posta, telegraf si telefon vor fi efectuate in acord cu Inaltul Comandament Aliat (Sovietic).

17. Administratia civila romaneasca este restabilita pe intregul teritoriu al Romaniei, pina la o distanta de linia frontului, de minimum 50 – 100 km (depinzand de conditiile terenului), organele administrative romanesti obligindu-se sa aduca la indeplinire, in interesul restabilirii pacii si securitatii, instructiunile si ordinele Inaltului Comandament Aliat (Sovietic), lucrind in numele Puterilor Aliate.

19. Guvernele Aliate socotesc hotarirea Arbitrajului de la Viena, cu privire la Transilvania, ca nula si neavenita si sunt de acord ca Transilvania (sau cea mai mare parte a ei) sa fie restituita Romaniei sub conditia confirmarii prin Tratatul de Pace, si Guvernul Sovietic este de acord ca fortele sovietice sa ia parte in acest scop, in operatiuni militare, conjugate cu Romania, contra Germaniei si Ungariei.

20. Prezentele conditiuni intra in vigoare in momentul semnarii lor.

Facut la Moscova, in patru exemplare, fiecare in limbile romana, rusa si engleza, textele rus si englez fiind autentice.

Din insarcinarea Guvernului si Inaltului Comandament al Romaniei.

(ss) LUCRETIU PATRASCANU
(ss) G-RAL ADJ. DAMACEANU
(ss) B. STIRBEY
(ss) G. POPP

Din insarcinarea Guvernelor Statelor Unite ale Americii, Uniunii Republicii Socialiste Sovietice si Regatului Unit.

(ss) MALINOWSKI

Sursa: Piatza.net

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...